logoAA

Artres Advies

Artres Advies biedt professionele ondersteuning en deskundig advies aan organisaties die actief zijn op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Onze opdrachtgevers zijn woningcorporaties en zorgorganisaties.

 banner ondersteuning

De veranderingen op de woningmarkt en in de zorgsector stellen deze organisaties voor allerlei vraagstukken. Sommige hervormingen worden van buitenaf opgelegd, zoals de nieuwe Woningwet of de wijzigingen in de langdurige zorg. Andere omwentelingen ontstaan vanuit de markt als gevolg van demografische en technologische ontwikkelingen, de kentering op de woningmarkt en verschuivingen in consumentengedrag en hun bestedingen. Deze veranderingen hebben tot gevolg dat corporaties en zorgorganisaties zich moeten prepareren op een nieuwe toekomst.

Bent u op zoek naar een adviesbureau met ruime ervaring in de volkshuisvesting en in de zorgsector, dat strategie en praktijk goed met elkaar kan verbinden en ambities weet te vertalen naar haalbare projecten? Dan heeft u aan ons een goede partner.                                                                                        

Ook kunt u bij ons terecht om tijdelijk één van uw medewerkers te vervangen of als uw organisatie behoefte heeft aan extra ondersteuning op een afdeling of in een project.

Artres Advies is initiatiefrijk, doortastend, resultaat en relatiegericht en weet in overleg met belanghebbenden heldere keuzes te maken. Coachend leiderschap is voor ons het uitgangspunt. Door te enthousiasmeren, inspireren en verbinden laten wij mensen hun verantwoordelijk nemen.

Wij werken met een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst.