logoAA

banner inspiratiesessie

Referenties

 logoWVOZorg 

“Bij de planvorming voor herbestemming van ons zorgvastgoed hebben wij fijn samengewerkt met Floor Mattijssen (Artres Advies). Floor heeft een goed zicht op hoofd- en bijzaken en weet de kern te onderscheiden. Ze heeft een prima oog voor het werkproces en wil graag resultaten behalen. Ze heeft daarbij een goed oog voor mogelijke verbeterpunten. Vanwege haar brede deskundigheid in vastgoedmanagement kun je haar allerlei vraagstukken toevertrouwen, zowel ontwikkeling van beleidsmatige zaken of planmatige aansturing van meer uitvoeringsgerichte onderwerpen. In alle gevallen zorgt zij voor bruikbare resultaten. Floor kennen wij als een rustig en plezierig mens, die zich in een positie als extern consultant niet opdringt, maar met raad en daad terzijde staat.”

Fer de Bruin (innovatiemedewerker), 
Erik den Boer (hoofd financieel economische zaken) en Leonard Roozendaal (medewerker AO-IC)  

Clavis

 

 

Floor is door woningcorporatie Clavis uit Terneuzen gevraagd voor het begeleiden van de 117 bewoners in het herstructureringsproject Lievenspolder 2e fase. Zij heeft met iedere bewoner bij hen thuis gesproken over het sloopnieuwbouwplan en wat dit betekent voor hen. Floor voert deze gesprekken met oog voor het belang van Clavis maar ook met de vereiste empathie voor de bewoners. Voor bewoners is het uitplaatsing- en herhuisvestingstraject een persoonlijke en ingrijpende gebeurtenis. Floor weet door haar persoonlijke benadering het vertrouwen van hen te winnen en hierdoor een soepel herstructureringstraject te bevorderen. Daarnaast organiseert Floor de bewonersbijeenkomsten, voert ze het secretariaat van de interne werkgroep, heeft ze een klankbordgroep in het leven geroepen, realiseert zij de herhuisvestingsplanning en draagt ze bij aan de diverse communicatie uitingen (nieuwsbrieven, pers, brochure, interne communicatie etc)

Floor weet ook partijen (Clavis, de gemeente Terneuzen en de aannemer) te verbinden waardoor zij een optimaal resultaat weet te boeken. Alle afspraken die zij maakt, legt ze schriftelijk en goed vast en documenteert zodanig dat de organisatie er na haar vertrek probleemloos mee verder kan.

Naast de bewonersbegeleiding adviseert zij Clavis beleidsmatig, goed onderbouwd en gedegen waardoor de organisatie echt ontzorgd wordt. Floor heeft een goed gevoel voor afbreukrisico’s in het project en informeert en consulteert de organisatie waar nodig. Zij weet ook goed in te spelen op wat er in de wijk speelt en kan goed schakelen tussen de verschillende niveaus en belangen. Floor is in staat goed overzicht te houden op het gehele en behoorlijk complexe herstructureringsproject. Dit geldt ook voor de communicatie rondom het Nul op de Meter aspect in het project Lievenspolder

Ik heb Floor leren kennen als een integere adviseur en doener met gevoel voor mensen en humor. Hierdoor weet zij betrokkenen voor zich te winnen.

Jeannot Bechger (manager Klant en Wijken Clavis) 

 

logo SONB

 

 

 

 “Floor Mattijssen van Artres Advies heeft binnen Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland een verhuurorganisatie opgezet. Een deel van onze verzorgingshuiscapaciteit zetten we om naar ‘scheiden-wonen met zorg’. Dit betekent voor onze organisatie dat we opereren in een voor ons nieuwe bedrijfstak. Bij het verhuren van appartementen komt voor ons nieuwe wet- en regelgeving om de hoek. Floor heeft als projectleider onze medewerkers daarin begeleid en ondersteund. Ze heeft samen met hen een handboek verhuurorganisatie opgesteld. Maar naast regelwerk ook heel praktisch ondersteund en bijeenkomsten met potentiële huurders begeleid. Door de prettige, deskundige ondersteuning staat er binnen zorgcentrum Cleijenborch een verhuurorganisatie. Maar wat natuurlijk een nog mooier resultaat is dat inmiddels 5 ouderen plezierig leven en wonen in ons zorgcentrum!”

Angela Kallewaard (directeur-bestuurder) 

LogoHabion

 



"De Samenwerking met Artres Advies betrof een groot onderhoudsproject van 137 woningen in Delft. De werkzaamheden werden uitgevoerd door Floor Mattijssen en waren zeer divers en niet in één functie samen te vatten. Daar ligt ook de kracht van Artres Advies. Kennis in combinatie met een gezonde werklust en weten van aanpakken.

De werkzaamheden waren zeer divers, zoals het opzetten van de projectorganisatie, contractvorming, in overleg met bestuur en bewonerscommissie het opstellen van een sociaal plan, organiseren van bewonersbijeenkomsten, het verzorgen van de nieuwsbrieven en coördineren en verwerken van de warme opnames ter voorbereiding op de uitvoering door de aannemer.

Gedurende het project heb ik Floor leren kennen als een zeer betrokken persoon. Altijd oog voor de bewoner, maar ook voor de belangen van de opdrachtgever en daar een juiste balans in weten te vinden. Haar gedrevenheid, oplossingsgerichtheid, proactieve houding, goed overzicht kunnen houden en zorgvuldige manier van werken, maakten het groot onderhoudsproject tot een succes voor de opdrachtgever èn de bewoners!"

Danny de Vries, projectmanager Habion